PAR MUMS MŪSU PARTNERI LICENCES UN SERTIFIKĀTI KONTAKTI
PAR MUMS
PakalpojumiAutoceļu projektēšanaObjektiKabeļu sistēmasin englishпо-русски
 Firmas galvenie darbības virzieni ir autoceļu, ielu, tiltu projektēšana.Autoceļu projektēšanas nozarē strādā jauni, aktīvi, darboties griboši un spējīgi cilvēki,kas nodrošina firmas sekmīgu attīstību un paplašināšanos, lai nodrošinātu saviem klientiem plašāku pakalpojumu klāstu.Palielinoties darbu apjomiem autoceļu nozarē, arī darbinieku skaits pēdējā gada laikā palielinājies. Darbavietas ir apgādātas ar jaunāko datortehniku un programmatūras nodrošinājumu.

Firmas rīcībā ir elektroniskais tahimetrs, nivelieri, ģeoloģiskās zondes un urbis. Ir arī speciālas purvu zondes, ar kuru palīdzību var sasniegt dziļumu līdz 8 m. Ar elektroniskā tahimetra palīdzību nodrošinam tehnisko projektu risinājuma nostiprināšanu dabā.

Firmai ir ilgtermiņa sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts meži”, kurai tiek izstrādāti meža ceļu tehniskie projekti meža apsaimniekošanas vajadzībām. Šo ceļu kopgarums, kuru tehniskos projektus izstrādājusi SIA „A Vide” sasniedz ap 250km. Pie šo projektu izstrādes firma pati veic āra lauku izmeklēšanas darbus t.i., ģeodēziskos un ģeotehniskos darbus.

SIA "A Vide" ir izveidojusi divas datorprogrammas, kas paredzētas projektēšanas un lauka darbu atvieglošanai.

Programma automātiskai autoceļu projektēšanai

Programma plaukstdatoriem lauka darbu atvieglošanai

.
2006. SIA A-VIDE