PAR MUMS MŪSU PARTNERI LICENCES UN SERTIFIKĀTI KONTAKTI
KONTAKTI
 SIA "A Vide"
Mūsu adrese
Adrese:Līduma iela 31, Rīga,
LV-1079, Latvija
Tālrunis:+371 67525420
Fakss:+371 67525422
Juridiskie rekvizīti: 
Komersants:SIA "A Vide"
Juridiskā adrese:Līduma iela 31, Rīga, LV 1079
PVN reģ. Nr.:LV 40003534164
Banka:A/S Swedbanka
S.W.I.F.T Kods:HABALV22
Konts:LV72HABA0551000402144
Valdes priekšsēdētājs:Guntis Jonikāns
.
2006. SIA A-VIDE