PAR MUMS MŪSU PARTNERI LICENCES UN SERTIFIKĀTI KONTAKTI
PAR MUMS
PakalpojumiAutoceļu projektēšanaObjektiKabeļu sistēmasin englishпо-русски
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “A Vide” ir privāta projektēšanas firma, kas izveidota 2001.gadā.

Firmai ir tiesības nodarboties ar:

  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu;
  • Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanu;
  • Ceļu projektēšanu, būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;

Firmā strādā 18 darbinieki, t.sk. būvinženieri, programmētāji, telekomunikācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas projektu iztrādes speciālisti. Projektu dokumentācija un sistēmu grafiskā atbalsta situācijas plāna izstrāde tiek veidota automatizētā AutoCAD vidē, kas papildus rada iespēju izveidot elastīgu, operatīvu korekcijas mehānismu. Visi 18 firmas darbinieki ir apguvuši automatizētās projektēšanas principus un paņēmienus. Firmas darbinieki saņēmuši būvprakses un profesionālās atbilstības sertifikātus sakaru līniju projektu izstrādes jautājumos. SIA “A Vide” arī sniedz konsultācijas ar autoceļu projektēšanu saistītos jautājumos.

.
2006. SIA A-VIDE